Sundukları

  • Yazılı ve sözlü (eşzamanlı, ardıl, vb.) çeviri hizmetleri
  • Özel İngilizce ve Türkçe dil dersleri
  • Yabancı dil ihtiyacının doğduğu her tür iş alanında profesyonel destek